စ႐ိုက္ (REMIX)

No. Name Size Download
၀၁။ စိုင္းျဒားမင္းေခတ္ (ေမာင္ကိုကို) 4.66 MB (Download)
၀၂။ စည္းနံရံ (ခိုင္မင္းဟိန္း) 4.33 MB (Download)
၀၃။ ဗီဇ (ဒိုးအ္ရီ) 3.07 MB (Download)
၀၄။ မာယာရွင္မင္း (မ်ဳိးမင္းေလး + ကံထြန္းၾကည္) 3.54 MB (Download)
၀၅။ ရထားပန္းယိုင္ (အဖြဲ႔) 3.88 MB (Download)
၀၆။ ေခတ္အႀကိဳက္ (တူတူ + စႏၵကူး) 3.86 MB (Download)
၀၇။ သိန္းထီေပါက္စိုင္ (ၿဖိဳးေမာင္ႀကီး) 3.34 MB (Download)
၀၈။ တစ္ကိုယ္ႏြမ္း (ေစာႏွင္းႏြယ္ + တူတူ) 3.13 MB (Download)
၀၉။ အၿပံဳးနန္႔ အငို (Instrumental) 3.46 MB (Download)
၁၀။ အကၽြန္႐ို႕ရခိုင္ျပည္ (၂) – (ဦးေမာင္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႔) 3.63 MB (Download)

Leave a comment