အပ်ံစား

No. Name Size Download
၀၁။ ကံထြန္းၾကည္ 4.66 MB (Download)
၀၂။ ဂီတရည္းစား 4.33 MB (Download)
၀၃။ ကိုးရီးယားေရာဂါ 3.07 MB (Download)
၀၄။ ခြင့္ 3.54 MB (Download)
၀၅။ အပ်ံစား 3.88 MB (Download)
၀၆။ မာယာ႐ွင္မင္း 3.86 MB (Download)
၀၇။ ထထ ကက 3.34 MB (Download)
၀၈။ မင္းအခ်စ္နန္႔ 3.13 MB (Download)
၀၉။ ႏွလံုးသားအနီးတ၀ိုက္ 3.46 MB (Download)
၁၀။ ထူးဆန္းေရညဥ့္ 3.63 MB (Download)
၁၁။ ေခါင္းေလာင္းေခါက္ခ်ိန္ 4.04 MB (Download)
၁၂။ လူစကားေျပာ 3.71 MB (Download)

Leave a comment