ရင္ခုန္သံ Remix

No. Name Size Download
၀၁။ ရင္ခုန္သံ Remix (အဖြဲ႔) 4.5 MB (Download)
၀၂။ ႐ီႊတူပန္း ငီြတူပန္း (ညွာစိမ္းခိုင္) 3.0 MB (Download)
၀၃။ တနဂၤႏီြခ်စ္သူ (တူတူ) 3.5 MB (Download)
၀၄။ ညိဳေခ် (မ်ဳိးမင္းေလး + ေမာင္သူ) 3.7 MB (Download)
၀၅။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (မ်ဳိးမင္းေလး) 3.9 MB (Download)
၀၆။ ႀကီးခါစင္စစ္ (X-Ray) 3.0 MB (Download)
၀၇။ အား (ညွာစိမ္းခိုင္) 3.5 MB (Download)
၀၈။ တမ္းတမိေရေ၀ (မ်ဳိးမင္းေလး) 3.2 MB (Download)
၀၉။ ညဥ့္၀င္စားလူ (တူတူ) 3.3 MB (Download)
၁၀။ မေပ်ာ္ႏိုင္ (သက္အိမ္စံ) 3.6 MB (Download)
၁၀။  မမ (လင္းလင္း) 3.6 MB (Download)

Leave a comment